agenda

     

Bijeenkomsten 2024
 


  • 21 maart : 19:30-22:00 Studiekring Lier (kleine zaal)
  • 13 april: 14:00-17:00
  • 11 mei : 14:00-17:00
  • 8 juni : 14:00-17:00
  • 20 juni : 19:30-22:00 Studiekring Lier (kleine zaal)
  • 6 juli : 14:00-19:00 !! eerste zaterdag !! + wijn- en kaas 
  • 14 september : 14:00-17:00
  • 12 oktober : 14:00-17:00 en Quiz 20:00-einde
  • 9 november : 14:00-17:00 
  • 21 november : 19:30-22:00 Studiekring Lier(kleine zaal)
  • 14 december : 14:00-17:00
  • 15 december : 09:00-16:00 Nationale ruildag met tentoonstelling en jaarlijkse grote verkoop onder leden