geschiedenis / foto's

ARPO is ontstaan uit de arbeidersbeweging in het begin van de jaren zestis vorige eeuw. Het begon met losse bijeenkomsten met verzamelaars uit Mechelen en het waren ook de Maneblussers die de funderingen legden van onze vereniging.


Eens op eigen benen groeide deze club zeer snel en de tentoonstellingen volgden elkaar op in snel tempo en met veel succes. Diverse leden werden bekroond on nationale en internationale postzegelbeurzen en tentoonstellingen.


Later werd de jeugdafdeling JARPO opgericht.


Bij het eerste lustrum werd ARPO vereerd met de inrichting van de voorverkoop van de toerischte zegels Lier en Spontin, met als speciale afstempeling de Zimmertoren. Deze afstempeling gebeurde in aanwezigheid van Louis Zimmer in het Koninklijk Atheneum.


Onze kring had de eer de eerste federale vriendschapstentoonstelling te mogen organiseren.


In 2011 vierde club haar 50-jarig bestaan.

Feestje 16 oktober 2021

60 jarig bestaan van onze club

Feestje 24 september 2016
Wandeling

Feestje 26 september 2015

Feestje september 2013

Feestje september 2009

Feestje september 2001