Home

Club


Aangesloten bij :


- S.F.P. De Koerier

- Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen nr 183

- Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio CultuurDe club Arpo-Jarpo Lier - in 2021 werden wij 60 jaar - telt een zestigtal actieve leden - van jong tot oud - die zich bezighouden met verschillende domeinen van de filatelie, bv. landenverzamelingen, thematisch, postgeschiedenis e.a.We treden graag naar buiten bij bv. nationale ruildagen, tentoonstellingen, organisaties van een voorverkoop, een quiz, clubetentje, worstenbrood, e.a.


Iedereen is welkom : verzamelaars van postzegels , munten , postkaarten en andere verzamelobjecten . Wij ontvangen u met veel  genoegen in onze kring.  Wij vergaderen  in de zaal “D’ Open Poort” Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier.


Onze bijeenkomsten zijn  de tweede zaterdag (juli  1ste zaterdag) van de maand vanaf 14 uur.


Een gewone lidkaart kost €10,00. Jeugdleden zijn gratis lid tot en met 18 jaar.


Als lid ontvangt U een tweemaandelijks tijdschrift en kunt U gebruik maken van onze diensten zoals: een nieuwighedendienst, materiaaldienst aan sterk verminderde prijzen, een ruildienst,  uitleendienst voor catalogi, bezoek en deelname aan tentoonstellingen.


Gratis Tijdschrift van de Kon. Landsbond der Belgische Postzegelkringen vzw.

 

 


In memorium :


Met grote verslagenheid vernamen we het overlijden van Jan Van Oosterwijck. Jan was jaren lang lid van Arpo en reeds lange tijd bestuurslid. Hij verdeelde de nieuwe uitgaven en de horeca was ook zijn domein. Enkele dagen geleden was Jan nog te zien op RTV toen hij een schilderij schonk aan het Zimmermuseum, het was een werk van zijn grootvader Bernard Janssens die een portret van Zimmer in kleur schilderde, het enige waar Zimmer in kleur op stond. Op dertien oktober kwam Jan dan te overlijden op een leeftijd van zevenzeventig jaar. De leden en het bestuur van Arpo wensen José en de kinderen veel sterkte en troost bij het heengaan  van Jan.
niet vergeten 11 december : nationale ruildag van

9:00 tot 16:00De tentoonstelling Antverpiade 2020 wordt verzet naar 2022!!

Ons tijdschrift online :


klik hier